Recent Posts
Featured Posts

Spis, spis!


Spis, spis du har brød

Drik, drik du har vand

Den dag svider plantepesten jordens ansigt

Den dag stiger en sky op

Den dag rejser et bjerg sig

Den dag indtager en stærk mand landet

Den dag styrter alting sammen

Den dag ødelægges det spæde blad

Den dag lukkes de døendes øjne

Den dag er der tre tegn på træet

Den dag hænger fader, søn og sønnesøn

døde i det samme træ

Den dag løftes krigsfanen

og de forsvinder ind i skovene.

Maya-profeti - fra Det rygende spejl, udkommer 21. april.

Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 Forlaget Arabesk

  • Facebook Basic Black
  • Instagram Basic Black