top of page

Skriveworkshop

Robert Zola Christensen og Kristian Himmelstrup

  • 2 timer
  • 8.000 danske kroner
  • Efter aftale

Beskrivelse af service

Robert Zola Christensen og Kristian Himmelstrup har begge lang erfaring som både forfattere og skriveundervisere. De har begge undervist i kreativ skrivning på universiteter og højskoler, holdt workshops, og Zola Christensen har udgivet Manual til skrivekunsten. De har desuden begge skrevet både romaner, noveller og fagbøger om sprog, kultur og litteratur. På workshoppen fokuserer de først og fremmest på, hvordan man kommer i gang, løsner op for kreativiteten og låser op for skriveblokeringerne. Gennem forskellige praktiske øvelser, korte oplæsninger, inspirationsoplæg og historier fra egen praksis, får deltagerne en ide om, hvordan man snyder hjernen til at slå selvkritikken fra, hvordan man skelner mellem det private og det personlige, undgår klicheer, bruger sin fantasi - og hvad der i det hele taget kendetegner den gode tekst. Der er fokus på fiktionstekster, men redskaberne kan også bruges i fx opgaveskrivning og fagtekster. Der vil være mulighed for at dele sine tekster og få feedback i plenum, men ellers skriver man primært for sig selv, og kritikken vil være almen og konstruktiv. Workshoppen skal give lyst til at fortsætte med at skrive. Niveauet lægges efter deltagerne. Det vil være oplagt at arbejde videre med teksterne og fx samle dem i et hæfte, der efterfølgende kan uddeles til deltagerne.


Kontaktdetaljer

+DK 93 90 60 04

kontakt@forlagetarabesk.dk

Capital Region of Denmark 2000, DNK


bottom of page